Warunki spłaty kredytu oraz zmian kredytowania

Coraz więcej osób decyduje się na zaciągnięcie różnego rodzaju kredytów, muszą jednak pamiętać, że każde zobowiązanie trzeba spłacić.  Umowa podpisywana z bankiem zawiera dokładne warunki spłaty kredytu oraz możliwości jej zmiany. jakie opcje zmian kredytowania oferują banki swoim klientom? Warto sprawdzić!

Warto zaznaczyć, że istnieją też inne istotne warunki, których należy przestrzegać podczas spłacania kredytu. Jednym z najistotniejszych dokumentów, którego założeń trzeba się trzymać, jest harmonogram kredytowy. Zawiera dokładne informacja dotyczące:

  •  kwoty kapitału,
  • odsetek
  • łączne kwoty rat razem z ich terminami płatności.

Ewentualne zmiany w umowie kredytowej wiążą się z koniecznością dokonania zmian w harmonogramie.

Zobacz jakie są rodzaje rat kredytowych i od czego zależy ich wysokość.

Karencja spłaty kredytu

Karencja w spłacie kredytu, oferuje coraz więcej banków. To propozycja dla tych, którzy mają chwilowe trudności z regularnym spłacaniem rat kredytu. Umożliwia ona przesunięcie terminu spłaty konkretnych rat, a konkretniej ich części kapitałowych. W ten sposób można odciążyć swój budżet, ponieważ spłacie będą podlegać wyłącznie odsetki i koszty dodatkowe.

Rozwiązanie takie można wykorzystać przy różnych rodzajach kredytów. Czas spłaty można zawiesić na okres kilku miesiącu, a czasem nawet do trzech lat. Warunkiem uzyskania karencji jest złożenie wniosku i uzasadnienie dlaczego taka pomoc ze strony banku jest niezbędna. Alternatywą dla karencji są wakacje kredytowe, czyli całkowite zawieszenie spłaty kredytu na jakiś okres czasu. Zazwyczaj wynosi on kilka miesięcy.  Opcja ta jest dostępna podczas spłacania kosztownych kredytów długoterminowych, np. kredytów hipotecznych, pod warunkiem, ze klient regularnie spłacał zobowiązanie przez minimum 2 lata. Warto jednak pamiętać, ze każde przesunięcie w spłacie kredytu czy zawieszenie jego spłaty, będzie dodatkowo zwiększać całkowity koszt kredytu.

Wcześniejsza spłata zobowiązania kredytowego

Inną zmianą jest wcześniejsza spłata kredytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, banki są zobowiązane do zwrotu klientowi wszelkich kosztów, które poniósł za okres, w którym kredyt został spłacony z wyprzedzeniem. Innymi słowy bank nie może pobierać odsetek za końcowe raty, jeśli zostały one zwrócone szybciej. Wiąże się to więc z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie kredytu.

Zmiana kredytowania – jak wprowadzić w życie

By prowadzić zmiany do umowy kredytowej, najpierw trzeba złożyć wniosek do banku, a następnie zostanie stworzony stosowny aneks do umowy. Można go wygenerować i  potwierdzić drogą elektroniczną lub można go podpisać osobiście w siedzibie banku. Po podpisaniu aneksu, umowa i harmonogram spłaty podlegają zmianie i od tego momentu należy spłacać kredyt zgodnie z ustalonymi nowymi warunkami. Przede wszystkim istotne jest zapoznanie się z nowym harmonogramem spłaty i jego przestrzeganie.