Od czego zależy wysokość oprocentowania kredytu?

Jakie części składowe ma oprocentowanie kredytu? Na co trzeba zwrócić szczególna uwagę?

Części składowe oprocentowania

Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, oprocentowanie składa się z bazowej stawki i z marży ustalonej indywidualnie przez bank. Stawka bazowa – WIBOR – zależy od stopy referencyjnej. Stopę referencyjną ustala organ państwowy, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej. Określa ona oprocentowanie kredytów, które są także udzielane pomiędzy bankami.
Marża określa wielkość zysku banku, który wynika z udzielenia kredytu klientowi. To element ustalany przez banki samodzielnie, zależy od polityki banku, a także sytuacji klienta, wysokości wkładu własnego i wysokości kwoty kredytu.

WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wartość referencyjna oprocentowania kredytów i pożyczek na polskim rynku. Jego wysokość jest obliczana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania, które są podawane przez najpotężniejsze banki polskie (uczestniczące w panelu WIBOR), po usunięciu skrajnych wielkości.

Każdy z tych banków podaję stawkę oprocentowania w rocznym ujęciu, w jakiej są w stanie pożyczyć środki innym bankom. Informacja podawane są każdego dnia roboczego o godzinie 11:00. Fixing WIBOR to proces wyznaczania wartości tego wskaźnika.
Wielkość stawki zależy od poziomu głównej stopy procentowej (ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej).

Oprocentowanie kredytu to jedna z części kosztów kredytowych, ma ono duży wpływ na całość. Składa się z dwóch części; marży i stawki bazowej. Taka informacja musi być podana do wiadomości klientowi zaciągającemu kredyt i określona w zawieranej umowie. Banki mają różne wartości oprocentowania, dlatego poszukajmy najlepszej opcji, która nie sprawi, że koszty będą bardzo duże.

Dodaj komentarz