Kredyt inwestycyjny – oferta dla przedsiębiorców

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma wydatkami. Aby firma była konkurencyjna wśród innych działających w tej samej branży, musi się rozwijać. Rozwój ten jest niemożliwy bez nakładów finansowych. Często jednak przedsiębiorcy nie posiadają środków na sfinansowanie zamierzonych inwestycji. Na zaplanowane w firmie inwestycje można jednak zaciągnąć kredyt inwestycyjny.

Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Zgodnie z nazwą pieniądze z kredytu inwestycyjnego mogą zostać przeznaczone na różnego rodzaju inwestycje. Mogą one mieć zarówno charakter inwestycji niematerialnych, jak i materialnych. Zgodnie z tym pieniądze mogą zostać przeznaczone na zakup:

  • nowych linii produkcyjnych;
  • obiektów magazynowych lub biurowych;
  • nowych maszyn;
  • środków transportu;
  • patentów;
  • nowych technologii;
  • licencji;
  • papierów wartościowych;
  • akcji.

Komu kredyt może zostać przyznany?

Profil firmy nie tutaj znaczenia, podobnie zresztą, jak wielkość firmy. Na takie wsparcie mogą liczyć zarówno właściciele jednoosobowych firm, jak też właściciele firm średniej i dużej wielkości. Znacznie łatwiej kredyt otrzymują firmy długo obecne na rynku, ale początkujący w biznesie także nie są bez szans.

Jakie wymogi trzeba spełnić?

Przy zaciąganiu każdego kredytu, a więc także kredytu inwestycyjnego, kredytobiorca musi wykazać się zdolnością kredytową. Kredytobiorca powinien także uzasadnić, że zaplanowana inwestycja ma szansę przynieść zyski. Dlatego do wniosku o kredyt trzeba dołączyć biznesplan. Bank może także zażądać posiadania wkładu własnego. W zdecydowanej większości banków udzielających kredytów inwestycyjnych wystarczy wnieść wkład własny w wysokości 20% planowanej inwestycji. Część banków finansuje nawet 100% zaplanowanych kosztów inwestycji.

Kredyt inwestycyjny jest dla wielu przedsiębiorców jedyną szansą na pozyskanie środków finansowych na różnego rodzaju inwestycje, które w końcowym efekcie przyczynią się do rozwoju firmy i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Czasem warto więc podjąć ryzyko i zdecydować się na kredyt.

Dodaj komentarz