Jaką rolę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Banki prowadzą różnorodną działalność. Zajmują się nie tylko udzielaniem kredytów. Dla swoich klientów mogą także prowadzić lokaty terminowe. Wiele osób obawia się skorzystać z tej propozycji, gdyż boją się, że mogą stracić oszczędności całego swojego życia. Często nie wiedzą, że pieniądze te muszą być zabezpieczone. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jakie są zadania tej instytucji?

Powodem, dla którego powołano do życia Bankowy Fundusz Gwarancyjny była fala bankructw banków, która przetoczyła się przez nasz kraj w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Upadło wtedy wiele banków, wielu klientów straciło swoje oszczędności, stąd pomysł powołania do życia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz rozpoczął swoją działalność 17 lutego 1995 roku.

Czym się zajmuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Do obowiązków Bankowego Funduszu gwarancyjnego należy:

  • gwarantowanie środków, które klienci banków gromadzą na lokatach i rachunkach powadzonych przez banki;
  • udzielanie pomocy bankom, którym grozi bankructwo;
  • analizowanie i gromadzenie informacji na temat banków, które weszły do systemy gwarantowania.

BFG obejmuje ochroną założone imiennie depozyty:

  • osób fizycznych;
  • szkolnych kas oszczędnościowych;
  • pracowniczych kas o charakterze zapomogowo-pożyczkowym;
  • osób prawnych.

Ile pieniędzy odzyskamy, kiedy bank upadnie?

Ustawa na podstawie, której działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny ustaliła kwotę, którą odzyskamy na poziomie stu tysięcy euro, oczywiście w przeliczeniu na złotówki. Jeśli nasza lokata opiewa na maksymalnie taką kwotę, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci ją nam w całości.

Kogo obejmuje gwarancja BFG?

Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza wszystkie banki, które prowadzą działalność na terenie Polski. Bezpieczne są także oszczędności, które zdecydowaliśmy się zdeponować w działających na terenie naszego kraju oddziałach banków zagranicznych. W tym przypadku są one chronione dzięki instytucjom zbliżonym do BFG, które działają w macierzystych krajach tychże banków.

Dodaj komentarz