Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Kredyty bankowe można przeznaczać na różne cele. Ludzie chętnie korzystają z takich produktów finansowych, ponieważ umożliwiają one podreperowanie budżetu lub sfinansowanie nagłego wydatku albo jakiegoś większego zakupu bez konieczności wieloletniego oszczędzania. Oczywiście nie każdy może otrzymać kredyt. Bank musi wiedzieć, że potencjalny klient będzie w stanie regularnie i bezproblemowo spłacać raty. Dlatego właśnie bardzo ważna jest dobra zdolność kredytowa.

Wspomniana wyżej zdolność i jej analiza to najważniejsze elementy i procesy wchodzące w skład procedury kredytowej. W przypadku pozytywnej oceny zdolności, bank podejmuje decyzję o przyznaniu klientowi pieniędzy. Jeśli zdolność ta jest zbyt niska, wówczas należy liczyć się z odmową. Dobrze jest przeanalizować i spróbować w miarę możliwości poprawić elementy, które mają wpływ na taką zdolność.

Zobacz również jak zdolność kredytowa wpływa na przyznanie kredytu.

Elementy, na podstawie których określana jest zdolność do spłaty kredytu

Wiadomo nie od dziś, że aby pożyczać pieniądze, należy je zarabiać. Istotna jest nie tylko wysokość osiąganych dochodów, ale również forma zatrudnienia. Najlepszą ocenę zyskują klienci zatrudnieni na umowę o pracę. Umowy cywilnoprawne mogą być również akceptowane, ale w ich przypadku pojawiają się wątpliwości co do stabilności i regularności dochodów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku mikroprzedsiębiorców. Warto przedstawić bankowi zeznanie podatkowe, aby dokonał dokładnych obliczeń.

Drugim istotnym elementem, od którego zależy zdolność, jest obciążeni budżetu różnymi wydatkami. Im więcej klient posiada rat kredytów, rachunków i innych zobowiązań, tym mniejsza jest jego zdolność lub mniejszą kwotę kredytu może otrzymać od banku. Limit na nieużywanej karcie czy też koncie to również czynniki pogarszające zdolność. Warto więc zrezygnować z takich limitów i kart, aby zwiększyć zdolność do spłaty kredytu.

Jeśli ktoś nie osiąga bardzo dużych dochodów, wówczas dla takiego klienta dobrym rozwiązaniem będzie wydłużenie okresu spłaty. Dzięki temu miesięczna rata kredytu będzie znacznie mniejsza. Warto też zastanowić się nad wspólnym zaciągnięciem kredytu z rodzicami, mężem, żoną, itp. Dobrze jest też wybrać raty równe zamiast malejących (na początku raty są wysokie i może to być problemem).

O czym jeszcze warto pamiętać?

Przy obliczaniu zdolności do spłaty kredytu, bank zwraca uwagę na wszelkie wpisy w bazach dłużników, takich jak BIK. Dobrze jest więc spłacać swoje zobowiązania na czas, aby uniknąć negatywnej historii, która najczęściej przekreśla szanse klienta na otrzymanie kredytu, nawet gdy pozostałe elementy oceny zdolności stoją na bardzo zadowalającym poziomie. Jeśli chcesz starać się o kredyt zobacz co wpływa na naszą historię kredytową.

Oblicz zdolność kredytową przy pomocy przydatnych narzędzi

Przed udaniem się do banku, warto obliczyć zdolność korzystając z udogodnienia, jakim jest internetowy kalkulator zdolności kredytowej. W ten sposób można dowiedzieć się o jakie kwoty można się starać, a także istnieje możliwość zwrócenia uwagi na elementy, które trzeba poprawić.