Co wpływa na całkowity koszt kredytu gotówkowego

Całkowity koszt kredytu gotówkowego to suma, którą trzeba oddać bankowi, pożyczając od niego pieniądze. Wynosi ona znacznie więcej, niż pożyczona kwota, ponieważ została powiększona o szereg dodatkowych opłat. To na nich zarabia bank. Cena kredytu to ten wskaźnik, który powinien mieć największe znaczenie dla każdego, kto pożycza pieniądze od instytucji finansowej. Gdzie go sprawdzić i co na niego wpływa?


Zgodnie z polskim prawem za całkowity koszt kredytu uznaje się wszystkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Znając ostateczną cenę kredytu, będzie można oszacować, ile on tak naprawdę będzie kosztował i czy jego spłata nie wpłynie negatywnie na domowy budżet. Warto również wiedzieć, jakie czynniki wpływają na cenę pożyczki i czy da się je obniżyć.

Odsetki kredytu

Podstawowym kosztem każdego kredytu czy pożyczki są odsetki, czyli oprocentowanie. Składa się ono ze stawki WIBOR przy zobowiązaniach złotówkowych i LIBOR lub EURIBOR przy kredytach zaciągniętych w walutach obcych. Na oprocentowanie wpływa też marża ustalana przez bank, która jest jego zyskiem. Comiesięczne raty kredytu zawsze składają się więc z części kapitałowej (kwoty pożyczonej od banku) oraz odsetkowej (wyrażonej w procentach). Więcej na temat oprocentowania kredytu znajdziesz w tym artykule.

Prowizja banku

W znacznym stopniu na całkowity koszt kredytu wpływa też prowizja, czyli opłata pobierana przez instytucję finansową za jego udzielenie. Prowizja od pożyczki pobierana jest jednorazowo, zaraz po podpisaniu umowy. Jest ona wyrażona procentowo i liczona od wysokości kwoty pożyczki. Wysokość prowizji jest zawsze indywidualnie ustalana przez bank.

Dodatkowe ubezpieczenia

Na całkowity koszt kredytu składają się również ubezpieczenia. Większość z nich jest nie obowiązkowa, ale w niektórych przypadkach bank może wymagać ich opłacenia. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy klient ma niską zdolność kredytową. Ubezpieczenia przy kredytach gotówkowych stanowią zabezpieczenie np. na wypadek utraty pracy lub chwilowej niezdolności do niej. Więcej na temat wpływu zdolności kredytowej na kredyt gotówkowy znajdziesz tutaj.

Co jeszcze wpływa na całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Lista czynników wpływająca na całkowity koszt kredytu gotówkowego jest długa i nie kończy się na trzech wyżej wymienionych opłatach. Do całkowitej ceny należy też dodać tzw. koszty ukryte. W tych znajduje się np. konto osobiste, którego bank wymaga przy staraniu się o kredyt. Wpływ na ostateczną cenę pożyczki ma również okres kredytowania oraz schemat spłat. Z wyższymi kosztami trzeba się liczyć, zawierając umowę kredytową na bardzo długi okres czasu i spłacając swoje zobowiązania w niskich ratach. Koszty kredytu ideą też w górę, kiedy zdecyduje się na spłacanie zobowiązania w równych ratach. Sprawdzając umowę kredytową trzeba sprawdzić wszystkie ukryte koszta, ponieważ to tutaj zazwyczaj kryją się pułapki kredytowe.